Västergarns Hamn


    ᚢᛖᛊᛏᛖᚱᚷᚨᚱᚾ × ᚺᚨᛗᚾ

Hamnen & Fiskeläget
Den nuvarande hamnen i Västergarn invigdes i Juli 1935 men området mellan havet, längsmed ån, upp till Paviken har genom tiderna utgjort ett naturligt gynnsamt läge för att angöra båtar. Det är därför inte svårt att förstå varför Västergarns hamn har anor som sträcker sig längre tillbaka än vikingatiden. Läs mer...
Havet & Naturen
Hamnen, piren, sandstränderna, lekplatsen och naturen med åmynningen upp till Paviken gör området till ett populärt bad, natur och fritidsområde. Här samsas flanörer, badare, båtfolk, bodägare, fiskare och fågelskådare med djur och natur i en harmonisk och trivsam symbios. Läs mer...
Festplatsen
Festplatsen i Västergarn är en av Gotlands gamla anrika festplatser. Här uppträdde Delsbo-Stintan när hamnen invigdes i Juli 1935 och sedan dess har en hel rad celebriteter uppträtt här. Läs mer...

Om Föreningen

Kontakt

Cookies