Fiska vid Västergarns hamn
Hamnområdet i Västergarn är mycket populärt bland fiskare. Här samsas fiskare av alla sorter med flanörer, båtfolk, bodägare, badare, fågelskådare, djur och natur i en harmonisk och trivsam symbios.

Fisket i hamnområdet (i hamnen, i havet runt hamnen, en bit upp i ån innan gångbron mot Paviken) är fritt och tillgängligt för alla. Det behövs alltså inget fiskekort för att få fiska här, men man måste följa och respektera de fiskeregler som gäller.

- Fiska klokt så nappar det bättre, idag, imorgon och för all framtid -

Fiskeregler
Det är alltid upp till var och en att själv ta reda på vilka fiskeregler som gäller på den plats man fiskar.

I ett försök att underlätta för fiskare av alla sorter att tillgodogöra sig vilka fiskeregler som gäller i och kring Västergarns hamn så hänvisar vi till Länsstyrelsens pdf-dokument gällande fiske och fiskeregler på Gotland.

Länsstyrelsen har även satt upp en skyllt vid parkeringen i hamnen med information om vilka fiskeregler som gäller.

Fiskereglerna i hamnområdet regleras av Svenska lagar och regler, det är alltså inte Västergarns Fiskareförening som bestämt vilka fiskeregler som gäller i området. Har man frågor eller synpunkter kring fiskereglerna, eller vill rapportera regelöverträdelser, så skall man alltså inte vända sig till Västergarns Fiskareförening, utan till berörda myndigheter.

• Tänk på att alltid vara vänlig och artig mot andra människor i din omgivning.
• Alla båtar i hamnområdet är privat egendom. Det är förbjudet att beträda båtarna utan båtägarens tillåtelse.

Om Föreningen

Kontakt

Cookies