Fiska vid Västergarns hamn
Hamnområdet i Västergarn är mycket populärt bland fiskare. Här samsas fiskare av alla sorter med flanörer, båtfolk, bodägare, badare, fågelskådare, djur och natur i en harmonisk och trivsam symbios.

Fisket i hamnområdet (i hamnen, i havet runt hamnen, en bit upp i ån innan gångbron mot Paviken) är fritt och tillgängligt för alla. Det behövs alltså inget fiskekort för att få fiska här, men man måste följa och respektera de fiskeregler som gäller i hamnområdet.

- Fiska klokt så nappar det bättre, idag, imorgon och för all framtid -

Fiskeregler
Det är alltid upp till var och en att själv ta reda på vilka fiskeregler som gäller på den plats man fiskar.

Fiskereglerna i hamnområdet regleras av Svenska lagar och regler, det är alltså inte Västergarns Fiskareförening som bestämt vilka fiskeregler som gäller i området. Har man frågor om fiskereglerna, eller vill rapportera eller anmäla lagöverträdelser, så skall man alltså inte vända sig till Västergarns Fiskareförening, utan till berörda myndigheter och/eller Polisen. Bryter man mot fiskeregler som är reglerade i lag begår man ett lagbrott.

I ett försök att underlätta för fiskare av alla sorter att tillgodogöra sig gällande fiskeregler så hänvisar vi till www.svenskafiskeregler.se med en direktlänk till fiskereglerna i hamnområdet.
Observera dock att det alltid är lagtexten som gäller och att informationen på deras hemsida därför inte har någon direkt rättsverkan.

• Tänk på att alltid vara vänlig och artig mot andra människor i din omgivning.
• Alla båtar i hamnområdet är privat egendom. Det är förbjudet att beträda båtarna utan båtägarens tillåtelse.
- Denna webbsida är till för att försöka underlätta för fiskare att tillgodogöra sig gällande fiskeregler, observera dock att det alltid är lagtexten som gäller och att informationen på denna sida därför inte har någon direkt rättsverkan. -

Om Föreningen

Kontakt

Cookies