Vi spårar inte våra besökare...
...varken på hemsidan eller i hamnen.

Cookies eller sk. web-kakor kan bl.a. användas för att spåra besökare på hemsidor.
Den här hemsidan använder dock inte cookies eller web-kakor.

Vi lagrar normalt heller inga log-filer från besökarnas (din) aktivitet på hemsidan (såsom sidhämtningar, IP-nummer o.dyl.), men vi reserverar oss rätten att tillfälligt lagra webserver-logg-filer för att säkerställa att, och bara att, (1) hemsidan fungerar som den skall och (2) hemsidan inte används för illegala eller illvilliga syften.

Eftersom vi varken spårar våra besökare med cookies eller profilerar trafiken på hemsidan så kan vi heller inte spåra eller profilera dig eller din aktivitet när du besöker hemsidan.

Om du använder vårt kontakt-formulär för att kontakta oss kommer vi att lagra och använda det namn och den e-post adress du angett, men bara för att kunna besvara ditt e-post-meddelande.

Vi hoppas att du känner dig välkommen och får en trygg och trevlig vistelse hos oss, både här på hemsidan och i hamnen!

Om Föreningen

Kontakt

Cookies